Coliber Marek Podobas , ul. Chotomowska 93, 05-110 Jabłonna k/Warszawy
+48 22 782 53 23

Serwis i konserwacja bram

Bramy przemysłowe, garażowe, automatyka i serwis bram

Bramy przemysłowe, mosty przeładunkowe, rampy czy też uszczelnienia bramowe to tylko niektóre urządzenia niezbędne na wyposażeniu większości obiektów przemysłowo – logistycznych oraz magazynowo – produkcyjnych. W procesie załadunku i rozładunku towaru mają gwarantować sprawną pracę.
Serwis i konserwacja bram
Jak kłopotliwe, a zarazem kosztowne może być zatrzymanie przepływu towarów w łańcuchu logistycznym, czy zastój produkcji z powodu awarii tych urządzeń wie każdy przedsiębiorca.
Uszkodzone bramy czy urządzenia przeładunkowe są również często przyczyną wypadków i kolizji niebezpiecznych dla zdrowia i życia pracowników.
Aby zapewnić sprawne działanie systemów przeładunkowych i nie dopuścić do sytuacji awaryjnych, konieczne są regularne przeglądy oraz zabiegi konserwacyjne, przeprowadzane przez autoryzowane firmy serwisowe. Cykliczne przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne pozwalają zminimalizować ewentualne przestoje, a przede wszystkim zapobiegają nieoczekiwanym awariom.
Należy pamiętać, że w przypadku nieprawidłowego użytkowania bramy, niewłaściwej konserwacji, samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych – gwarancja producenta traci ważność. Karty gwarancyjne urządzeń oraz instrukcję DTR zawierają wytyczne producenta, co do częstotliwości i sposobu przeprowadzania przeglądów serwisowo – konserwacyjnych.
Konserwacja bramy wyposażonej w napęd elektryczny powinna odbywać się od 1 do 4 razy w roku w zależności od częstotliwości użytkowania i typu bramy.
Jeśli nie przestrzegamy powyższych obowiązków istnieje ryzyko narażenia użytkownika bramy na utratę zdrowia czy zbyt szybkiego zużywania się produktu.
Korzyści w regularnych przeglądów:

 • sprawność i ciągłe utrzymanie w ruchu bramy,
 • wydłużenie okresu bezpiecznego użytkowania urządzenia,
 • zminimalizowanie kosztów eksploatacji,
 • możliwość zmodernizowania i rozbudowania zamontowanych bram.

Należy pamiętać, że gwarancja producenta wygasa podczas nieprawidłowego użytkowania bramy lub niewłaściwej konserwacji. Każda karta gwarancyjna danego urządzenia zawiera wytyczne producenta co do częstotliwości i sposobu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych.
Firma Coliber zapewnia m.in.:

 • serwis bram garażowych oraz rolet,
 • serwis bram przemysłowych oraz krat rolowanych,
 • serwis bram wjazdowych automatycznych,
 • serwis szlabanów,
 • serwis innego typy urządzeń zamykających otwory w budynkach.

Proponujemy podpisanie UMOWY SERWISOWEJ terminowej lub bezterminowej.
Zalety podpisania umowy serwisowej:

 • szybka reakcja w celu usunięcia zgłoszonej awarii,
 • usunięcie usterki przez wykwalifikowanego serwisanta,
 • szybki dostęp części i podzespołów,
 • precyzyjna wycena i oględziny uszkodzeń do ubezpieczenia,
 • spokojna praca administracji osiedla i monitoringu,
 • bezawaryjna i bezpieczna praca zainstalowanych urządzeń,
 • długa żywotność zakupionych produktów.

Zgłoszenia telefoniczneZgłoszenia elektroniczne / e-mail

Telefoniczne zgłoszenia usterek, awarii oraz przeglądów serwisowo – konserwacyjnych
przyjmujemy pod nr

22 782 53 23 lub kom. 792 38 28 28